Futbalový krúžok – dievčatá

Činnosť krúžku je pozastavená z dôvodu protiepidemiologických opatrení.