Čítanie s porozumením – 6.ročník

Činnosť krúžku je pozastavená z dôvodu protiepidemiologických opatrení.