Aktuality

Biblická olympiáda

V utorok 28. marca 2023 sa uskutočnilo obvodné kolo biblickej olympiády. Obvodné kolo sa uskutočnilo v Chtelnici v ZŠ s MŠ. Obvodného kola sa sa zúčastnili 3 postupujúci žiaci zo školského kola. Naše družstvo získalo v celkovom poradí vynikajúce 3.miesto.

Srdečne blahoželáme!