Aranžovanie

 

Žiaci 5.-9. ročníka sa stretávajú v pondelok na krúžku aranžovania, aby zdokonaľovali svoje tvorivé  zručnosti. Vedúcou krúžku je Mgr.M.Svítková.