Cvičenia z matematiky – 5. ročník

 

Žiaci 5. ročníka sa stretávajú vo štvrtok na krúžku Cvičenia z matematiky a zdokonaľujú sa v  svojich matematických zručnostiach.Vedúcou krúžku je Mgr.M.Vadíková.