Folklórny krúžok

 

Žiaci 2. ročníka sa pravidelne stretávajú každý utorok popoludní vo folklórnom krúžku. Vedúcou krúžku je Mgr.D.Kľúčovská.