Folklórny krúžok

 

Členovia krúžku sa oboznamujú s folklórom v stredu od 13.30. Vedúcou krúžku je Mgr.D.Kľúčovská.