Matematický krúžok

 

Žiaci 7. ročníka sa stretávajú vo štvrtok na matematickom krúžku a zdokonaľujú sa v  svojich matematických zručnostiach. Vedúcou krúžku je PaedDr.A.Majerníková.