Pokusy z prírodovedy

 

Členovia krúžku  sa stretávajú, aby si rozšírili svoje vedomosti z prírodovedy. Vedúcou krúžku je Mgr.R.Lážeková.