Športové hry

Vo štvrtok  sa v telocvični od 13.30 stretávajú žiaci 1.stupňa,ktorí si pod vedením Mgr. D.Drobnej zdokonaľujú svoje pohybové zručnosti pri rôznych športových hrách.