Tanečný krúžok

 

Žiaci 4.ročníka sa pravidelne stretávajú každý pondelok , aby si zdokonalili svoje pohybové zručnosti pri tanci.Vedúcou krúžku je Mgr.M.Vesperínová.