Tanečný krúžok

 

Žiaci 3.ročníka sa pravidelne stretávajú každý štvrtok , aby si zdokonalili svoje pohybové zručnosti pri tanci. Vedúcou krúžku je Mgr.M.Vesperínová.