Tvorivé dielne

 

Žiaci 3. ročníka si zdokonaľujú svoje zručnosti pri tvorivej práci na rôznych výrobkoch .Vedúcou krúžku je Mgr.R.Lážeková. Krúžok sa stretáva pravidelne každý štvrtok a piatok popoludní.