Výtvarný krúžok

 

Žiaci 7. ročníka sa stretávajú v utorok popoludní a venujú sa maľovaniu a kresleniu.Vedúcou krúžku je Mgr.N.Vargová.