Aktuality

Dejepisná olympiáda

V piatok 9. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády v kategóriách E,F ,D a C. Súťaže sa zúčastnili prihlásení žiaci 6.,7., 8. a 9. ročníka. Súťaž sa uskutočnila písomnou formou – žiaci vypracovali súťažný test. Z celkového počtu 9 súťažiacich postupujú podľa výsledkov 4 súťažiaci.