Deň narcisov

Vo štvrtok 20. apríla 2023, bude Deň narcisov, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora boja proti rakovine. Žiaci môžu vyjadriť svoju podporu dobrovoľným príspevkom do finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Finančné príspevky môžu odovzdávať počas dopoludnia do pokladničky.

Finančný príspevok bude odmenený narcisom.