Aktuality

Dištančné vzdelávanie – aktualizácia

Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a žiakom 1. – 4. ročníka, že na základe rozhodnutia krajského hygienika nebude od pondelka 15.marca 2021 obnovené vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka,škola bude naďalej zatvorená. Vyučovanie od pondelka 15.marca 2021 bude pokračovať dištančnou formou pre žiakov 1. a 2.stupňa. Informácie o návrate žiakov do školy v súvislosti s vývojom pandemickej situácie budú aktualizované na webovej stránke školy.