Aktuality

Dištančné vzdelávanie + jarné prázdniny

Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a žiakom 1. – 4. ročníka, že na základe rozhodnutia krajského hygienika nebude od pondelka 22.februára 2021 obnovené vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka,škola bude naďalej zatvorená. Vyučovanie od pondelka 22.februára 2021 bude pokračovať dištančnou formou pre žiakov 1. a 2.stupňa do piatku 26.februára 2021.

Riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. oznamuje rodičom a žiakom 1. – 9. ročníka, že od pondelka 1.marca 2021 do piatku 5.marca 2021 budú pre žiakov jarné prázdniny. Počas jarných prázdnin nebude prebiehať pre žiakov 1. – 9. ročníka dištančné vzdelávanie. Pokyny ku vzdelávaniu žiakov od 8. marca 2021 budú žiakom a rodičom oznámené.