Aktuality

Dištančné vzdelávanie

Riaditeľstvo školy na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu oznamuje rodičom a žiakom 2.stupňa, že od 13.decembra 2021 do 17.decembra 2021 sa budú  triedy 2. stupňa ZŠ vzdelávať dištančnou formou vyučovania. V prípade zmeny budú rodičia informovaní.
Online vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bol žiakom zaslaný.
Žiadame rodičov, aby sa deti v tomto období zdržiavali doma a aby ste ich prácu pravidelne kontrolovali. V prípade príznakov ochorenia COVID-19 je potrebné kontaktovať lekára.