Aktuality

E – testovanie žiakov 5. ročníka

V dňoch 19. a 20. mája 2021 si žiaci 5. ročníka vyskúšali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky. Riešili elektronické testy z oboch predmetov, ktoré boli pre nich pripravené v systéme E-test.