E-testovanie

V dňoch 13. a 14. mája 2021 si žiaci 9. ročníka vyskúšali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky. Riešili elektronické testy z oboch predmetov, ktoré boli pre nich pripravené v systéme E-test.