Exkurzie

V júnových dňoch sa uskutočnili viaceré exkurzie do iných regiónov Slovenska. V utorok 7. júna 2022 navštívili žiaci 7.A a B triedy Devín pri Bratislave. V stredu 8.júna 2022 sa vybrali žiaci 2. a 4.ročníka na hrad Červený Kameň a v ten istý deň navštívili žiaci 6. ročníka známe kúpeľné mestečko Bojnice, kde si prezreli zoologickú záhradu.