Aktuality

Fotografovanie žiakov

Fotografovanie žiakov 1. a 2. stupňa sa uskutoční v pondelok 31.5.2021 od 8.00. Fotografujú sa triedne kolektívy a kamarátske skupinky.