Aktuality

Hodnotenie žiakov v 2.polroku školského roku 2019/2020

Pokyny ku hodnoteniu žiakov v 2.polroku sa nachádzajú tu:

Hodnotenie_prerušenie vyučovania_2.polrok