Aktuality

Hollého pamätník – okresné kolo

V stredu 29. marca 2023 a vo štvrtok 30. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník v CVČ Ahoj v Piešťanoch. Okresné kolo sa uskutočnilo v uvedených dňoch nasledovne:

Streda, 29. marca 2023 – súťažili 3 postupujúci žiaci v 1. – 3. kategórii v prednese poézie

Štvrtok, 30. marca 2023 – súťažili 3 postupujúci žiaci v 1. – 3. kategórii v prednese prózy

V prednese prózy dosiahla vynikajúci úspech žiačka našej školy S.Pekarčíková zo 6.ročníka. V 2.kategórii (5. – 6.ročník) získala za svoj prednes 1.miesto a postúpila do krajského kola.

Srdečne blahoželáme!