Hovorme o jedle

V dňoch 10. – 14. októbra 2022 sa uskutočnil projekt Hovorme o jedle zameraný na zdravé stravovanie. Projekt sa uskutočnil pre žiakov 1. stupňa. Počas projektu absolvovali žiaci rôzne aktivity zamerané na zdravú výživu a stravovanie. Aktivity boli vyhodnotené a prezentácia s najlepšími aktivitami bola poslaná do súťaže.

Denné témy aktivít:

1. Vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle

2.Výtvarná súťaž Chutné maľovanie

3.Literárna súťaž Záleží na tom čo viem o potravinách

4.Fotografická súťaž Očami gurmána