Aktuality

I-bobor – informatická súťaž

V dňoch 7. – 11. novembra 2022 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v informatike I-bobor. Jednotlivé súťažné kategórie súťažili nasledovne:

7.11.: Kadeti: 8. – 9. ročník – 5 úspešných riešiteľov

8.11.:Drobci: 3.ročník – 4 úspešní riešitelia

9.11.:Benjamíni: 6. – 7.ročník – nebol úspešný riešiteľ

11.11.:Bobríci: 4. – 5.ročník – 5 úspešných riešiteľov

Úspešní riešitelia budú odmenení diplomami.