Aktuality

I – bobor – informatická súťaž

V dňoch 8. – 12. novembra 2021 sa uskutoční informatická súťaž I – bobor. Súťažiť budú žiaci 3. – 8. ročníka v jednotlivých dňoch nasledovne:

8.november,pondelok – 8. ročník

9.november,utorok – 3.ročník

10.november,streda – 6. a 7.ročník

12.november,piatok – 4. a 5. ročník

Priebeh súťaže – žiaci dostanú prihlasovacie heslo, pod ktorým sa prihlásia na stránku súťaže na internete www.ibobor.sk . Podľa pokynov vypracujú v časovom limite úlohy. Po ukončení súťaže sa im zobrazí hodnotenie – počet získaných bodov. Žiaci, ktorí získajú vysoký počet bodov z celkového počtu možných bodov, budú úspešní riešitelia.

Organizačné pokyny k súťaži dostanú žiaci v jednotlivých ročníkoch v pondelok 8.novembra 2021.

Ďalšie informácie, ako aj súťažné úlohy z minulých rokov sú dostupné na stránke https://ibobor.sk/