Aktuality

Informácie k otvoreniu školy a testovaniu žiakov

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa obnovuje od pondelka 19.4.2021 prezenčné vyučovanie.
Podmienkou prítomnosti žiaka na vyučovaní je negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu, nie staršieho ako 7 dní, a to žiaka a jedného zákonného zástupcu, prípadne výnimka z testovania  – Potvrdenie o prekonaní Covid ochorenia potvrdená lekárom. Od pondelka 19.4.2021 je v priestoroch školy pre žiakov 2.stupňa povinné nosenie respirátora FFP2.
Informácie k testovaniu žiakov vyplachovacími testami si možno prezrieť na stránke https://testujemeskoly.sk/

/