Aktuality

Informácie k stravovaniu od 1.1.2023

Vážení rodičia žiakov stravujúcich sa v ŠJ,

oznamujeme Vám, že na základe zvýšenia finančných pásiem na nákup potravín na jedno dieťa pre ZŠ, schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.1.2023 a Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vrbové č. 5/2022 /ako zriaďovateľa ZŠ/,

sa zvyšuje poplatok za stravu žiakov ZŠ s účinnosťou od 1.1.2023 nasledovne:

žiaci 1. stupňa 1,50 € (finančné pásmo A, 2. pásmo, mesačne 32 €)
žiaci 2. stupňa 1,70 € (finančné pásmo A, 2. pásmo, mesačne 36 €).
Toto navýšenie je nevyhnutné z dôvodu pokrytia nákladov na nákup potravín.