Aktuality

Informácie pre rodičov a žiakov ku vyučovaniu pre 6.-9. ročník od 22.6.2020

Organizácia vyučovania od 22.6.2020

7.45 – otvorenie vchodu cez školský dvor. Žiaci vchádzajú v rúšku do budovy. Po vstupe si vydezinfikujú si ruky a „odčipujú sa“. V odstupoch sa prezujú a idú do svojej triedy.

Od 8.00 do 13.30 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu príslušnej triedy – žiaci si prinesú pomôcky na vyučovanie. 7.vyučovacia hodina a triednické hodiny sú zrušené.

Pri prvom vstupe do školy rodič prinesie (pošle po dieťati) vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti , ktoré je zverejnené na webovej stránke školy, alebo ho vyplní pri príchode do školy.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti si možno stiahnuť tu:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rodič pre svoje dieťa denne pripraví 2 rúška a  1 hygienické vreckovky.

Rodič bezodkladne  informuje vyučujúceho a riaditeľa školy, že u žiaka je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie Covid-19 alebo je v karanténe niektorý z rodinných príslušníkov.

Riaditeľstvo školy žiada rodičov, aby rešpektovali pokyny riaditeľstva školy, ktoré sú v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ a ÚVZ SR.

Rodičia do budovy školy nevstupujú.