Aktuality

Informácie pre rodičov a žiakov na záver školského roku 2019/2020

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že ukončenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 o 8.00. Žiaci, ktorí chodia do školy, dostanú vysvedčenie v triedach. Žiaci prihlásení na stravovanie môžu ísť na obed od 9.00 do 11.00. Školský klub bude v prevádzke do 14.00.

Žiaci, ktorí nechodia do školy,si preberú vysvedčenie v stredu 1. júla a vo štvrtok 2.júla vo vestibule školy  v čase od 8.00 do 12.00.Zároveň si zoberú domov svoje veci zo skriniek a tried.Potrebné je mať rúško.Vysvedčenie a veci môžu prevziať aj rodičia.