IT Fitness test

Žiaci 4. – 9. ročníka sa môžu zapojiť do vypracovania IT Fitness testu. Test je zameraný na používanie IKT zručností pre žiakov, študentov, učiteľov a iných záujemcov. Všetky potrebné informácie sú na stránke https://itfitness.eu/sk/. Pre vypracovanie testu je potrebné mať funkčný email. Pred vypracovaním testu je potrebné vytvoriť registráciu, zadať potrebné údaje, prihlasovacie meno ,heslo a emailovú adresu, na ktorú príde email s linkom na prihlásenie sa do testu. Po prihlásení sa do svojho testovacieho profilu je potrebné vybrať príslušný test a vyriešiť ho. Test obsahuje 20 otázok a čas na jeho riešenie je 45 minút. Po vypracovaní testu a odoslaní odpovedí príde na email certifikát s počtom získaných percent.