Aktuality

Jazykové olympiády

V stredu 18. januára 2023 sa uskutoční v CVČ Ahoj v Piešťanoch okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnia aj postupujúci žiaci z našej školy.

Vo štvrtok 19. januára 2023 sa uskutoční v CVČ Ahoj v Piešťanoch okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnia aj postupujúci žiaci z našej školy.

O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.