Cvičenia z matematiky – 5. ročník

Činnosť krúžku je pozastavená z dôvodu protiepidemiologických opatrení.