Aktuality

Kvíz z ruského jazyka

V piatok 14. februára 2020 sa uskutočnil na Gymnáziu J.B.Magina vo Vrbovom  kvíz z ruského jazyka. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo žiakov z našej školy v zložení Ľ.Hanic,V.Chromjáková a L.Vlkovičová z 9. ročníka. Naše družstvo si počínalo veľmi dobre,obsadilo v celkovom  hodnotení 3.miesto.

Srdečne blahoželáme!