Aktuality

Matematický klokan

V pondelok 11. apríla 2022 sa uskutoční školské kolo celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Školského kola sa zúčastnia prihlásení žiaci v počte z 1. – 7. ročníka v počte 69. Žiaci budú písať súťažný test v čase od 9.00 do 10.00.