Pohybové hry

Činnosť krúžku je pozastavená z dôvodu protiepidemiologických opatrení.