Aktuality

Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici

V utorok 25. 10.2022 sa uskutočnilo Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici. 

Účastníkmi boli žiaci 2.,3. a 4. ročníka. Podujatie sa nieslo v duchu slovenských ľudových rozprávok. Žiaci v jednotlivých triedach si k nim pripravili krátke scénky v rozprávkových kostýmoch, ktoré si zahrali spolu s čítaním v knižnici. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili besedy si spisovateľkou v mestskej knižnici v Piešťanoch. Prezentácia z podujatia bude poslaná do celoslovenskej súťaže.