Aktuality

Návrat do školy – dôležitý oznam

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že predpokladaný návrat žiakov 1.a 2.stupňa sa uskutoční

podľa pokynov ministerstva školstva,ktoré boli zverejnené v pondelok 4.januára 2021 (infografika pod článkom).

Riaditeľstvo školy upozorňuje rodičov a žiakov,aby sledovali aktuálne informácie týkajúce sa návratu žiakov

do škôl a obnovenia vyučovania v médiách a na webovej stránke školy. Informácie o návrate žiakov budú aktualizované

v súvislosti s vývojom pandemickej situácie na webovej stránke školy.