Aktuality

Návrat do školy – pokyny pre rodičov

Vážení rodičia, vážení žiaci,

v zmysle manuálu Návrat do škôl 2021 vydaného Ministerstvom školstva SR sa vedenie Základnej školy na Školskej ulici 4 vo Vrbovom rozhodlo postupovať pri návrate žiakov 5.-9. ročníka do školy nasledujúco.

Od 11. januára do 15. januára 2021 , čiže v týždni po vianočných prázdninách, bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

V prípade nezmenenej epidemiologickej situácie pristúpi škola k  prezenčnému vyučovaniu od 18. januára 2021 (pondelok). Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test na ochorenie Covid 19, ktorým sa musí preukázať žiak aj jeden z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti. Akceptované budú antigénové aj PCR testy nie staršie ako 72 hodín v čase nástupu do školy, čiže 18. januára 2021.

Testovanie antigénovými testami zabezpečí škola predbežne v termíne 15. a 16. januára 2021 (piatok a sobota). Prípustné sú však aj testy z akéhokoľvek iného testovacieho pracoviska, ktoré antigénové alebo PCR testy vykonáva.

O akýchkoľvek prípadných zmenách termínov ako aj o ďalších podrobnostiach budete informovaní prostredníctvom triednych učiteľov. Všetky dôležité informácie zároveň nájdete aj na stránke školy.