Noc s Andersenom

Zábavno – súťažné podujatie pre žiakov 1.stupňa sa uskutoční v piatok 31.3. do soboty 1.4. Prihlásení žiaci budú počas večera súťažiť, čítať rozprávkové knižky, robiť projekty a venovať sa telovýchovným aktivitám v telocvični. Po ukončení všetkých aktivít prenocujú v škole.