Aktuality

Obnovenie vyučovania od 22.marca 2021

Vážení rodičia,

riaditeľstvo ZŠ vo Vrbovom, Školská ul. Vám oznamuje, že od pondelka 22.3.2021 obnovuje vyučovanie, prevádzku ŠKD a ŠJ pre žiakov 1. – 4.ročníka. Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je absolvovanie COVID testu s negatívnym výsledkom jedného zákonného zástupcu z ktoréhokoľvek testovacieho miesta, nie staršie ako 7 dní a Čestné vyhlásenie, ktoré nájdete aj na stránke školy v časti Tlačivá – škola. Čestné vyhlásenie odovzdá dieťa pri nástupe do školy tr.učiteľovi, kópia negatívneho testu nie je nutná. 

ŠKD bude v prevádzke od 6.00 do 16.30 v budove školy, vstup žiakov je cez hlavný vchod.

Žiadame rodičov žiakov,aby žiaci školský klub navštevovali len v nevyhnutných prípadoch.

Vstup do budovy pre žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD, bude otvorený o 7.45 cez školský dvor.