Aktuality

Obnovenie vyučovania pre žiakov 6. – 9. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom oznamuje rodičom a žiakom , že dňa 22. júna 2020, v pondelok, bude obnovené vyučovanie  pre žiakov  6. – 9.ročníka. Rodičia žiakov nahlásia triednym učiteľom záujem žiakov o vyučovanie do 16.6. do 8.00 emailom (podrobnosti budú v emailoch zaslaných rodičom).

Pre žiakov, ktorí boli prihlásení na stravovanie, bude obed zabezpečený v ŠJ.

Tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné v prípade záujmu o vyučovanie vytlačiť, vypísať  a poslať po žiakovi  22.júna 2020 do školy.