Aktuality

Organizácia vyučovania od 26.10.2020

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom 2.stupňa, že žiaci 2.stupňa – 5. – 9. ročníka sa budú od pondelka 26. októbra 2020 vzdelávať dištančnou formou. Všetci žiaci 2.stupňa,ktorí sa stravovali v školskej jedálni , sú zo stravy od pondelka 26. októbra 2020 odhlásení a v školskej jedálni sa nestravujú.

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že jesenné prázdniny budú v dňoch 30.októbra,2.,6. a 9.novembra 2020.