Aktuality

Otvorenie školského roku 2020 – 2021

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2020 -21 sa uskutoční v stredu, 2. septembra 2020 o 8.00.

Všetci žiaci prinesú vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Tlačivo “Zdravotný dotazník – vyhlásenie o bezinfekčnosti” je dostupné v sekcii Tlačivá – škola.

Žiaci 2.septembra 2020 dostanú pokyny k vyučovaniu v nasledujúcich dňoch . Po otvorení sa môžu žiaci prihlasovať do školského klubu a na stravovanie. Školský klub a školská jedáleň budú fungovať od štvrtka 3.septembra 2020.