Aktuality

Otvorenie školského roku 2021-2022

Slávnostné otvorenie školského roku 2021 -22 sa uskutočnilo vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 8.00 v škole. Žiaci sa zhromaždili vo svojich triedach, kde si vypočuli program slávnostného otvorenia a príhovory. Potom dostali úvodné pokyny k organizácii vyučovania v nasledujúcich dňoch. Malí prváčikovia boli uvítaní vedením školy na dvore a potom sa presunuli do svojich tried. Vyučovanie, prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne sa začali v piatok 3.septembra 2021.