Aktuality

Oznam – školské stravovanie

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom,ktorí svoje deti dodatočne prihlasujú do školy a tieto sa stravujú  v školskej jedálni,aby svoje deti prihlásili  aspoň jeden deň vopred (telefonicky) aj na stravovanie.Na opätovné stravovanie je dieťa potrebné  prihlásiť.