Aktuality

Plánované aktivity v septembri 2022

5.9.     Otvorenie školského roku

  9.9.    Odovzdanie vzdelávacích poukazov   žiakom

22.9.    Odovzdanie vzdelávacích poukazov do   krúžkov

23.9. Moravianska Venuša – športové preteky

26.9.    Rodičovské združenie

27.9.    Začiatok zberu papiera

27.9. Workshop Trnava – Kam na strednú školu – 9.roč.

28.9. Deň mlieka – aktivity

29.9. Cezpoľný beh Piešťany

29.9. Prednáška – Noc výskumníkov