Aktuality

Podujatia v apríli 2023

   1.4.           Noc s Andersenom

   4.4.           Veľkonočné trhy

   5.4.           Vybíjaná ml. žiačky – OK

   5.4.           Rétorické Drahovce – OK

   6.-11.4.    Veľkonočné prázdniny

12.4. Mat.olympiáda Z 6,7,8 – OK

13.4.            Anglické divadlo – 3.-4.ročník

13.4.            Biologická olympiáda – OK

13.-14.4.     Zápis do 1.ročníka

17.4. Vybíjaná žiačok – finále

19.4. Volejbal žiačok – okresné kolo

20.4. Deň narcisov – finančná zbierka

21.4. Deň Zeme – enviromentálne aktivity

26.4. Geografická olympiáda E,F,G – OK

24. – 28.4.  Plavecký výcvik 2.ročník

V priebehu mesiaca sa uskutoční Deň zeme, Deň narcisov a  športové súťaže podľa harmonogramu – basketbal žiakov a McDonald Cup.