Aktuality

Podujatia v marci 2020

  29.2 – 5.3.        LVK – Roháče, Spálená – 7. – 8.roč.

  2.3.          Hollého pamätník – školské kolo

  3.3.          Volejbal žiačky – Piešťany

  5.3.          Prehadzovaná – zápasy so ZŠ Krakovany a ZŠ Trebatice

  6.3.          Prednáška – výchovné poradenstvo – 8.ročník

12.3.          Futsal žiakov – krajské kolo Senica

23.3.          Matematický klokan 

24.3.          Biblická olympiáda – Piešťany

24.3.          Pytagoriáda 3,4,5 – Piešťany       

25.3.          Pytagoriáda 6,7,8 – Piešťany

27. – 28.3. Noc s Andersenom

31.3.          Florbal žiaci finále – Piešťany

V súvislosti s opatreniami realizovanými na podnet krízového štábu a zriaďovateľa môžu byť podujatia zrušené alebo preložené na iný  termín.